سوالات مبحث 22
9,000 تومان

نمونه سوالات تالیفی مبحث 22 مقررات ملی ساختمان مناسب آزمون نظام مهندسی می باشد. تعداد سوالات 80 عدد تستی همراه با پاسخنامه […]

سوالات مبحث 21
11,000 تومان

نمونه سوالات تالیفی مبحث 21 مقررات ملی ساختمان مناسب آزمون نظام مهندسی می باشد. تعداد سوالات 113 عدد تستی همراه با پاسخنامه […]

سوالات مبحث 20
7,000 تومان

نمونه سوالات تالیفی مبحث 20 مقررات ملی ساختمان مناسب آزمون نظام مهندسی می باشد. تعداد سوالات 30 عدد تستی همراه با پاسخنامه […]

سوالات مبحث 19 ویرایش 1399
29,000 تومان

نمونه سوالات تالیفی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان مناسب آزمون نظام مهندسی می باشد. تعداد سوالات 92 عدد تستی همراه با پاسخنامه […]

سوالات مبحث 18
6,000 تومان

نمونه سوالات تالیفی مبحث 18 مقررات ملی ساختمان مناسب آزمون نظام مهندسی می باشد. تعداد سوالات 35 عدد تستی همراه با پاسخنامه […]

سوالات مبحث 17
11,000 تومان

نمونه سوالات تالیفی مبحث 17 مقررات ملی ساختمان مناسب آزمون نظام مهندسی می باشد. تعداد سوالات 100 عدد تستی همراه با پاسخنامه […]

سوالات مبحث 16
11,000 تومان

نمونه سوالات تالیفی مبحث 16 مقررات ملی ساختمان مناسب آزمون نظام مهندسی می باشد. تعداد سوالات 120 عدد تستی همراه با پاسخنامه […]

سوالات مبحث 15
11,000 تومان

نمونه سوالات تالیفی مبحث 15 مقررات ملی ساختمان مناسب آزمون نظام مهندسی می باشد. تعداد سوالات 118 عدد تستی همراه با پاسخنامه […]

سوالات مبحث 14
11,000 تومان

نمونه سوالات تالیفی مبحث 14 مقررات ملی ساختمان مناسب آزمون نظام مهندسی می باشد. تعداد سوالات 102 عدد تستی همراه با پاسخنامه […]

مبحث 13
16,000 تومان

نمونه سوالات تالیفی مبحث 13 مقررات ملی ساختمان مناسب آزمون نظام مهندسی می باشد. تعداد سوالات 112 عدد تستی همراه با پاسخنامه […]

مبحث 12
11,000 تومان

نمونه سوالات تالیفی مبحث 12 مقررات ملی ساختمان مناسب آزمون نظام مهندسی می باشد. تعداد سوالات 60 عدد تستی همراه با پاسخنامه […]

مبحث 11 ویرایش 1400
16,000 تومان

نمونه سوالات تالیفی مبحث 11 مقررات ملی ساختمان مناسب آزمون نظام مهندسی می باشد. تعداد سوالات 74 عدد تستی همراه با پاسخنامه […]

مبحث 10
13,000 تومان

نمونه سوالات تالیفی مبحث 10 مقررات ملی ساختمان مناسب آزمون نظام مهندسی می باشد. تعداد سوالات 154 عدد تستی همراه با پاسخنامه […]

مبحث 9
19,000 تومان

نمونه سوالات تالیفی مبحث 9 مقررات ملی ساختمان مناسب آزمون نظام مهندسی می باشد. تعداد سوالات 148 عدد تستی همراه با پاسخنامه […]

فهرست بها 1401
15,000 تومان

پکیج  اکسل فهرست بها 1401 به صورت کامل و با تخفیف ویژه می باشد.

پکیج کامل ساختمان ، راه و ترابری ، مهندسی آب.

15,000 تومان

نمونه سوالات تالیفی مبحث 8 مقررات ملی ساختمان مناسب آزمون نظام مهندسی می باشد. تعداد سوالات 61 عدد تستی همراه با پاسخنامه […]

سوالات مبحث 7 ویرایش 1400
39,000 تومان

نمونه سوالات تالیفی مبحث 7 مقررات ملی ساختمان مناسب آزمون نظام مهندسی می باشد. تعداد سوالات 140 عدد تستی همراه با پاسخنامه […]

نموه سوالات مبحث 6 - ویرایش 1398
14,000 تومان

نمونه سوالات تالیفی مبحث 6 مقررات ملی ساختمان مناسب آزمون نظام مهندسی می باشد. تعداد سوالات 142 عدد تستی همراه با پاسخنامه […]

پاورپوینت آشنایی با معماری جهان
4,000 تومان

پاورپوینت معماری باروک – فصل هفدهم آشنایی با معماری جهان می باشد. تعداد اسلاید: 27 صفحه می باشد. پاورپوینت قابل ویرایش می باشد. جهت […]

پاورپوینت آشنایی با معماری جهان
5,000 تومان

پاورپوینت معماری رنسانس – فصل شانزدهم آشنایی با معماری جهان می باشد. تعداد اسلاید: 35 صفحه می باشد. پاورپوینت قابل ویرایش می […]

پاورپوینت آشنایی با معماری جهان
6,000 تومان

پاورپوینت معماری گوتیک – فصل پانزدهم آشنایی با معماری جهان می باشد. تعداد اسلاید: 57 صفحه می باشد. پاورپوینت قابل ویرایش می […]

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت