نمونه سوالات تالیفی مبحث 4 مقررات ملی ساختمان – ویرایش 1396

تاریخ انتشار
13 فوریه 2021
تعداد بازدید
879 بازدید
16,000 تومان٪16 تخفیف

نمونه سوالات تالیفی مبحث 4 مقررات ملی ساختمان مناسب آزمون نظام مهندسی می باشد.

تعداد سوالات 95 عدد تستی همراه با پاسخنامه می باشد.

مربوط به مبحث چهارم: الزامات عمومی ساختمان ، ویرایش سال 1396 می باشد.

فرمت فایل به صورت pdf می باشد.

نمونه سوالات مبحث 4

سومين نسخه بازنگري مبحث الزامات عمومي مقررات ملي ساختمان ايران در شرايط خاصي تدوين ميشود؛

در سالهاي اخير بخش ساختمان در كشور با افـزايش سـرمايهگـذاري و سـاخت زيربنـاي بيشتر مواجه بوده و پروژههاي عظيمي از نظر كميت، چون مسكن مهر، به مراحل پايـاني نزديـك -شده؛ اما متأسفانه هنوز مسائل عمومي صنعت ساختمان حل نشده.

باقيمانده و بحرانهاي ناشـي ازخطر سانحه در برخي ساخت و سازهاي غيراصـولي اخيـر تهديـد جـدي بـراي جـان و مـال مـردم محسوب ميشود.

از طرف ديگر در ساخت و سازهاي اصوليتر شهرهاي بزرگ و كلانشهرها نيز عدم توجه بـه مسـائلمحيطي در محوطهها و مجموعه هاي بزرگ ساختماني چون انطباق با ويژگيهاي شهري و مناسـب بودن دسترسيها و توجه به مسائل زيست محيطي امكان.

بروز شـرايط نامناسـب شـهري را تشـديدمي نمايد و با وجود صرف هزينه هاي هنگفت از محل منابع ملي، اطميناني در رضـايت بخـش بـودننتايج وجود ندارد.بديهي است كه در اين شرايط، به منظور درسگيري از تجارب پيشين،

علاوه بر لزوم تـلاش جهـتايجاد ساز و كاري دقيقتر در امر نظارت و اجراي صـحيح سـاختمانهـا و هـدايت پايـدار توسـعه وعمران كشور،

مسئوليت خطيرتري بر عهده قوانين و مقررات قـرار گرفتـه و لازم اسـت تـا الزامـات عمومي مقررات ملي ساختمان نيز متاُثر از شرايط، بصورتي دقيقتر تدوين و بازنگري شود.

دیگر اطلاعات در مورد ویرایش مبحث

بنابراين سومين ويرايش مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان، ضمن تلاش در حفظ شـاكله اصـلي قبلي و اينكه با نسخه هاي پيشين تفاوت ماهوي نداشته و ادامه دهنده آنها باشـد،

پيگيـري كننـدهاهداف اصلي و انتظارات عملكردي و اهداف عيني است. در اين ويـرايش بـا نظـم دهـي بيشـتر بـه مطالب و فصل بندي مقررات در جهت بهرهبرداري سهلتر تلاش شده است.

كاركرد مناسب و پايدار ساختمان از نخستين ويرايش الزامات عمومي ساختمان مد نظـر بـوده و درويرايشهاي بعدي تكميل شده است. در اين ويـرايش اصـلاحاتي در زمينـه تعيـين الزامـاتي بـرايكاركرد مناسبتر ساختمان انجام شده است.

تلاش جهت بكارگيري ارزشهاي معمـاري و فرهنـگگذشته ساختمان در كشور تداوم يافته و امكان بهره گيري از عناصري چون حياط مركزي و گودالباغچه و ساباط و ايوان و مهتابي در اين مقررات آورده شده است.

تلاش شده تا بـا تـدوين الزامـاتيمناسب در جهت ارتقاي كيفيت زندگي متصرفين و ايمني بيشتر در زمان بهرهبرداري سـمتگيـريشود.

در اين رابطه توجه به ساختمانهاي سبز و پايدار و تاُكيـد بـر رعايـت ضـوابط مناسـب سـازي فضاها براي كمتوانان جسمي و حركتي در نظر گرفته شده .

و در اهداف عيني و انتظارات عملكـرديبر لزوم توجه مسئولين و متوليان ساخت و ساز بر رعايت الزامات محيطي نيز تاُكيد گرديده است.

چنانكه اشاره شد با توجه بـه ويژگـيهـاي اجتمـاعي كنـوني، مبـاحثي در مـورد امنيـت فضـاهايساختمان و كاستن از بروز جرائم،

در ادامه:

افزون بر رعايت مسـائل ايمنـي و تـدارك راههـاي امدادرسـاني وفضاهاي پناه، علاوه بر دسترسهاي خروج در حريق، پيش بيني شده است.اين نسخه از مقررات همانند نسخه هاي پيشين در معرض نظرخواهي از اهل حرفه قرار گرفتـه،

امـا تهيه ضوابط تكميلي مربوط به تنوعات اقليم هاي فرهنگي و سرزميني و تكميل ضـوابط مربـوط بـه تصرفهاي مختلف در بازنگري آتي اين مقررات در نظر گرفته شده است.

كميتـه بـازنگري مبحـثچهارم مقررات ملي ساختمان آمادگي دارد تا با دريافت نظرات اهل حرفه و صاحبنظران به اصـلاحو تكميل مقررات در ويرايش آتي بپردازد.

اميد است كـه بكـارگيري ويـرايش سـوم مبحـث چهـارممقررات ملي ساختمان بتواند گامي در جهت نائل شدن به توسعه پايدار باشد

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نمونه سوالات تالیفی مبحث 4 مقررات ملی ساختمان – ویرایش 1396”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *