نمونه سوالات تالیفی مبحث 5 مقررات ملی ساختمان – ویرایش 1396

تاریخ انتشار
14 فوریه 2021
تعداد بازدید
1027 بازدید
19,000 تومان

نمونه سوالات تالیفی مبحث 5 مقررات ملی ساختمان مناسب آزمون نظام مهندسی می باشد.

تعداد سوالات 119 عدد تستی همراه با پاسخنامه می باشد.

مربوط به مبحث پنجم: مصالح و فراورده‌های ساختمانی ، ویرایش سال 1396 می باشد.

فرمت فایل به صورت pdf می باشد.

نمونه سوالات مبحث 5

مجموعه پـيش رو ويـرايش پـنجم مبحـث پـنجم مقـررات ملـي سـاختمان بـا عنـوان ” مصـالح وفرآوردههاي ساختماني” مـي باشـد.

و هـدف از تـدوين آن ارائـه مشخصـات فنـي مـواد، مصـالح وفرآوردههاي ساختماني به منظور حفـظ ايمنـي، بهداشـت، محـيط زيسـت، دوام مناسـب و صـرفه اقتصادي در ساختمان است.

با توجه به اهميت مواد و مصالح و فرآوردههاي ساختماني در صنعت ساختمان و توليدات جديد كهبا هدف مصرف انرژي كمتر، آلايندگي كمتر، دوام بيشتر و در راستاي توسـعه پايـدار پايـه گـذاريشدهاند،

كميته مبحث پنجم در پروژه اي اكثر آئين نامه ها و دستورالمل هاي كشـورهاي پيشـرفته ودر حال توسعه جهان را مطالعه و بررسي نموده و در انتها شيوه بين المللي ISO براي فصـل بنـدي مبحث پنجم جديد را انتخاب نموده است.

توليدات و فرآوردههاي جديد مصـالح سـاختماني، ويژگـيهـا و مشخصـات فنـي مصـالح و آخـريناستانداردهاي تدوين شده جهاني و سازمان ملي استاندارد ايران در اين ويـرايش مـورد توجـه ويـژهقرار گرفته است.

تغييرات ديگري كه در ويرايش فعلي صورت پذيرفته است در زير خلاصه مي گردد:

 • ترتيب ارائه فصول مبحث كاملاً تغيير يافته و بر اساس دسـتورالعمل ISOمـنظم گرديـده است.
 • فصول جديدي نظير يراق الات ساختماني، فلزات غير آهني، مصالح نـوين و واژه نامـه بـه مبحث اضافه گرديد.
 • توليدات جديد و اسـتاندارد شـده در هـر يـك از مصـالح سـاختماني در فصـول مربوطـه گنجانيده شد.
 • جداول اخذ شده از استانداردهاي ايران كه در ويرايش چهارم مبحث در متن قرار گرفتـهبود حذف گرديد.
 • اين جداول عمدتاً در فصول سيمان و فرآوردههاي سيماني، ملاتها، بتنها، افزودنيهاي بتن، سنگدانه ها، آجرها و بلوكهاي سفالي، كاشي، سـنگهاي سـاختماني،آهك، گچ و فلزات قرار داشت.
 • دليل اين امر تغييرات و بازنگريها در استاندارد اين مصـالحبوده است. بهرحال عنوان آخرين استانداردهاي تدوين شده سازمان ملي استاندارد ايـراندر پيوست 2آورده شده است.
 • مصالح ويژه تأسيسات الكتريكي، مكانيكي، بهداشتي و ويژه حريـق بـا توافـق بـا رؤسـاي كميته هاي تخصصي مباحث مربوطه به آن مباحث منتقل گرديد.
 • در پيوست 1تحت عنوان مصالح نوين به مـواد جديـد نـانويي نظيـر رنـگهـاي نـانويي،شيشه هاي نانويي و شيشه هاي جديد با خواص گوناگون، كاربرد فنـاوري نـانو در مصـالحساختماني نظير سيمان، گچ، سراميك، چوب، قير، كاشي و محصولات جديد نانويي مانندنانوسيليس و نانو تيتانيم اشاره گرديده اسـت. در ايـن پيوسـت همچنـين بـه مصـالح دركاربرد صفحات روكش دار گچي، عايق هاي حرارتي مركب، ميراگرهـا، ژئوسـينتتيك هـاپرداخته شده است.

در اينجا لازم مي دانـيم از پيشـنهادها و نظـرات ارزشـمند اعضـاء شـوراي تـدوين، رياسـت شـورا،كارشناسان دفتر تدوين مقررات ملي سـاختمان، روسـاي مباحـث مربوطـه، نظـام هـاي مهندسـياستانهاي كشور و برخي متخصصين دانشـگاهي و صـنعت در جهـت ارتقـاء ايـن مبحـث صـميمانهسپاسگزاري نماييم.اميد است ويرايش جديد مبحث قدم كوچكي در راستاي توسـعه پايـدار در صـنعت سـاخت و سـازكشور برداشته و براي كاربران مفيد واقع گردد.

بديهي است نظرات ارزشمند كاربران در آينده بـرايتهيه ويرايش هاي بعدي راهگشاي كميته مبحث پنجم خواهد بود.

راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نمونه سوالات تالیفی مبحث 5 مقررات ملی ساختمان – ویرایش 1396”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *